Overvåking

EB Elektro AS har inngått et nært samarbeid med Treetech Sistemas Digitais i Brasil på utstyr som brukes til overvåking av transformatorer. Vi har agenturet for Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Treetech ble etablert i 1992 av en gruppe spesialister med bakgrunn fra ABBs transformatorfabrikk i Brasil. Selskapet er representert i en rekke land og har mere en 60.000 instrumenter fordelt på 35 land.

WAPA (Western Area Power Administration) i USA har valgt Treetechs Modular Temperature Monitor System for alle sine nye og ombygde kraft- og transformatorstasjoner. De har 57 kraftstasjoner med installert kapasitet på 10.395 MW og de har 296 transformatorstasjoner i drift.

Treetech har et bredt produktspekter for målinger og overvåking av transformatorer.

Utstyret fra Treetech har et meget høyt kvalitetsnivå samtidig som det også er konkurransedyktig på pris og levering.

 

Transformatorovervåking

Hva kan du overvåke og måle med utstyr fra Treetech:

- Transformator oljetemperatur (TM1 / TM2) for toppolje og 3 viklingstemperaturer
- Innebygd program for styring av kjølegrupper, vifter og pumper. Engineeringsmoduler er også tilgjengelig.
- Måling av tg delta (power factor) og kapasitans i HV gjennomføringer (BM).
- Måling av nøkkelgasser og fuktighet i transformatorolje (GMP).

Overvåking av enhetene ved hjelp av Sigma4Web programvare.

GMP

Overvåker hydrogengass og fuktighet i oljen

Direkte måling i oljestrømmen.
Enkel montering i minimum ½" åpning – eller større.
Plasseringsvennlig.
38-265 V AC eller DC-tilkobling.
Meget gode måleresultater.

eb-logo-1024

The Right Connection

EB Elektro AS

Som eneste produsent av høyspente skillebrytere 12-550 kV i Skandinavia, er EB Elektro AS ledende innen utvikling, produksjon og montasje av høyspent materiell til kraftdistribusjon og jernbane.

Vi er også leverandør av transformatorer, linjemateriell, isolatorer, line og opphengsutstyr til kraftnett og jernbane.

Våre produkter er konstruert for å tåle høye temperaturer og ekstrem kulde.
Produktspekteret inkluderer driftsanordninger for innendørs og utendørs montasje.

Våre produkter er og testet etter IEC-normer. Enkel installasjon, idriftsetting av produktene og tilpasning til kundens behov er viktige elementer for EB Elektro.