Kompositt Støtteisolatorer 24 kV – 145 kV

Isolatorene kan leveres for spenninger fra 24 kV til 145 kV med et utall av flenser og styrker som generelt er standarder i alle norske stasjonsanlegg.

Denne type støtteisolatorer blir benyttet både på skillebrytere og som støtteisolatorer generelt.

Produktene er teste i henhold til IEC 61109.

Vi leverer også opphengs- og innstrekksisolatorer i kompositt fra 52 kV til 145 kV.

Isolatorene kan leveres med alle typer belastningsverdier og et utall forskjellige endestykker.

Porselen Støtteisolatorer 52 kV – 420 kV

Isolatorene kan leveres i alle de ovennevnte spenninger med et utall av flenser og styrker som generelt er standarder i alle norske stasjonsanlegg.

Disse støtteisolatorene blir benyttet både på skillebrytere og som støtteisolatorer generelt.

Produktene er testet i henhold til IEC 60168-2001

Støtteisolatorene kan leveres med alle typer belastningsverdier, samt et utall forskjellige endestykker.

eb-logo-1024

The Right Connection

EB Elektro AS

Som eneste produsent av høyspente skillebrytere 12-550 kV i Skandinavia, er EB Elektro AS ledende innen utvikling, produksjon og montasje av høyspent materiell til kraftdistribusjon og jernbane.

Vi er også leverandør av transformatorer, linjemateriell, isolatorer, line og opphengsutstyr til kraftnett og jernbane.

Våre produkter er konstruert for å tåle høye temperaturer og ekstrem kulde.
Produktspekteret inkluderer driftsanordninger for innendørs og utendørs montasje.

Våre produkter er og testet etter IEC-normer. Enkel installasjon, idriftsetting av produktene og tilpasning til kundens behov er viktige elementer for EB Elektro.