Jordslutter G60 123 kV - 420 kV

72,5 - 550kV

Jordslutter G60 kan brukes frittstående, i samleskinnejording fra 145kV og oppover – eller påmonteres skillebrytere. Den er modulær, og kan brukes på de fleste skillebrytere fra EB Elektro. Jordslutteren kan også ettermonteres på andre typer skillebrytere fra EB elektro og andre leverandører.

Jordslutteren har kneleddfunksjon med tulipan-motkontakt

Jordslutteren er testet iht. IEC og kan betjenes både manuelt og med en driftsanordning. Den kan også fjernstyres. 

  • Spenning: 72,5 til 550 kV.
  • Garanti: 3 år.
  • Beregnet levetid: 30 til 50 år.
  • Testet i henhold til IEC-standard.
  • Forsølvet kobber i kontaktpunktene.
  • Er testet for 20 millimeter is.

 G60 liten 

UNI/UNIII 72,5 - 145 kV

Utendørs jordingsbryter type UNIII er single-kolonne-brytere med roterende bevegelseskniv i vertikalplanet. Den er designet for bruk i utendørs transformatorstasjoner.

Jordingsbryteren er ment å fungere som en single-pol bryter med individuell betjeningsmekanisme eller tre-polet bryter med en betjeningsmekanisme montert under polene.

Jordslutteren har tulipan-motkontakt.

Jordslutteren er testet i henhold til IEC. Kan betjenes både manuelt og med driftsanordning. Den kan også fjernstyres. 

eb-logo-1024

The Right Connection

EB Elektro AS

Som eneste produsent av høyspente skillebrytere 12-550 kV i Skandinavia, er EB Elektro AS ledende innen utvikling, produksjon og montasje av høyspent materiell til kraftdistribusjon og jernbane.

Vi er også leverandør av transformatorer, linjemateriell, isolatorer, line og opphengsutstyr til kraftnett og jernbane.

Våre produkter er konstruert for å tåle høye temperaturer og ekstrem kulde.
Produktspekteret inkluderer driftsanordninger for innendørs og utendørs montasje.

Våre produkter er og testet etter IEC-normer. Enkel installasjon, idriftsetting av produktene og tilpasning til kundens behov er viktige elementer for EB Elektro.