Driftsanordning – FMB/FHB 95° - 120° - 185°

Driftsanordningen er for betjening og fjernbetjening av skillebrytere og lastskillebrytere.
Den er bygget med et moment og en dreievinkel som er tilpasset vertikale og horisontale skillebrytere for så vel 1-polet som 3-polet drift.

Konstruksjonen gjør at den kan tilpasses de fleste behov og tilpassingen er svært enkel.

Robust konstruksjon som er vedlikeholdsfri.

Driftsanordningen er plassert i aluminiumskap med dobbelt tak og varmeelement som hindrer kondensdannelse.
Motor- og styrespenning velges ut i fra tilgjengelig spenningsnivå i anlegget, AC eller DC – fra 24 -400 Volt.

Er testet fra +50°C til -54°C.

Driftsanordning – NSO80 90° - 195°

90° - 195°

Driftsanordningen er for betjening og fjernbetjening av skillebrytere og lastskillebrytere.

De er bygget med et moment og en dreievinkel som er tilpasset vertikale og horisontale skillebrytere for så vel 1-polet som 3-polet drift.

Konstruksjonen gjør at den kan tilpasses de fleste behov og tilpassingen er svært enkel.

Robust konstruksjon som er vedlikeholdsfri.

Driftsanordningen er plassert i aluminiumskap med dobbelt tak og varmeelement som hindrer kondensdannelse.

Motor og styrespenning velges ut i fra tilgjengelig spenningsnivå i anlegget, AC eller DC – fra 24 -400 Volt.

Er testet fra +40° til -50°

eb-logo-1024

The Right Connection

EB Elektro AS

Som eneste produsent av høyspente skillebrytere 12-550 kV i Skandinavia, er EB Elektro AS ledende innen utvikling, produksjon og montasje av høyspent materiell til kraftdistribusjon og jernbane.

Vi er også leverandør av transformatorer, linjemateriell, isolatorer, line og opphengsutstyr til kraftnett og jernbane.

Våre produkter er konstruert for å tåle høye temperaturer og ekstrem kulde.
Produktspekteret inkluderer driftsanordninger for innendørs og utendørs montasje.

Våre produkter er og testet etter IEC-normer. Enkel installasjon, idriftsetting av produktene og tilpasning til kundens behov er viktige elementer for EB Elektro.